Sertifikatlar

Şirkət Sertifikatı

 • Günəş məhsulunun sertifikatı-2
 • Çin məhsullarının məcburi sertifikatlaşdırılması üçün sertifikat
 • Uyğunluq sertifikatı-1
 • Uyğunluq sertifikatı-2
 • Uyğunluq sertifikatı
 • Ekoloji idarəetmə sisteminin sertifikatı
 • Yüksək texnologiyalı müəssisənin sertifikatı1
 • İdarəetmə sisteminin sertifikatlaşdırılması sertifikatı-1
 • İdarəetmə sisteminin sertifikatlaşdırılması sertifikatı-2
 • İdarəetmə sisteminin sertifikatlaşdırılması sertifikatı-3
 • İdarəetmə sisteminin sertifikatlaşdırılması sertifikatı-4
 • İdarəetmə sisteminin sertifikatlaşdırılması sertifikatı-5
 • İdarəetmə sisteminin sertifikatlaşdırılması sertifikatı-6
 • Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarəetmə sistemi sertifikatı
 • Keyfiyyət idarəetmə sistemi sertifikatı
 • Enerji mühafizəsi məhsulu üçün Çin sertifikatı-1
 • Enerji mühafizəsi məhsulu üçün Çin sertifikatı-2
 • Enerji mühafizəsi məhsulu üçün Çin sertifikatı-3
 • Tikinti müəssisəsinin ixtisas sertifikatı-1
 • Tikinti müəssisəsinin ixtisas sertifikatı-2
 • CQC
 • Günəş məhsulunun sertifikatı-1

Məhsul Sertifikatı

 • CE

  CE

 • CE

  CE

 • CE

  CE

 • CE

  CE

 • CE

  CE

 • Faydalı model üçün patent şəhadətnaməsi

  Faydalı model üçün patent şəhadətnaməsi

 • Faydalı model üçün patent şəhadətnaməsi

  Faydalı model üçün patent şəhadətnaməsi

 • Faydalı model üçün patent şəhadətnaməsi

  Faydalı model üçün patent şəhadətnaməsi

 • Faydalı model üçün patent şəhadətnaməsi

  Faydalı model üçün patent şəhadətnaməsi

 • Faydalı model üçün patent şəhadətnaməsi

  Faydalı model üçün patent şəhadətnaməsi

 • Faydalı model üçün patent şəhadətnaməsi

  Faydalı model üçün patent şəhadətnaməsi

 • Dizayn patent sertifikatı

  Dizayn patent sertifikatı

 • Dizayn patent sertifikatı

  Dizayn patent sertifikatı

 • Dizayn patent sertifikatı

  Dizayn patent sertifikatı

 • Dizayn patent sertifikatı

  Dizayn patent sertifikatı

 • Dizayn patent sertifikatı

  Dizayn patent sertifikatı

 • Dizayn patent sertifikatı

  Dizayn patent sertifikatı

 • Dizayn patent sertifikatı

  Dizayn patent sertifikatı

 • IP65

  IP65

 • IP66

  IP66

 • IP66

  IP66

 • IP66

  IP66

 • IP66

  IP66

 • IP66

  IP66

 • İxtira üçün patent

  İxtira üçün patent

 • RoHS

  RoHS

 • RoHS

  RoHS